Welcome to New Velida Agency Singles Magazine

Velida Agency is back to work after a short vacation with new ideas.

We would like to introduce to you our new non- digital concept. Soon we will start publishing catalogues with ads ( pictures and information ) of single men and women. The catalogues will be 2 types, for ladies and gents.
What will an ad look like? A passport size photo, name, age, marital status, number of children ( if any ), education, work, languages spoken, short description ( including such for the partner ). Postal address is a mandatory ( to protect from scammers ). An email may also be included for faster communication.

Initially the catalogues will be sent once a month, and later depending on the number of ads. If you wish to have your ad published, please send the information required ( see above ) to our email at admin@velida.net

Your ad will be reviewed and publish in our next catalogue. After publication we can send you a copy of your ad. The catalogues will be sent out for as long as there is demand for them. For instance in January 2019 we will still be able to send a catalogue from November 2018.


Здравейте стари и нови клиенти и приятели на Агенция Велида,

След кратка ваканция се завръщаме с нови идеи за нашата работа. Все още срещаме онлайн или на живот семейни двойки, които са се събрали чрез нас.

Нашата нова концепция е издаването на каталог със снимки и информация на жени и мъже. Каталозите ще бъдат два вида: само жени и само мъже и ще се изпращат на клиентите според собствения им пол. Какво ще включва информацията (обявата) на един човек: паспортна снимка малък формат, име, възраст, дата на раждане, семейно положение, деца, образование, работа, езици, кратко лично описание (хоби, какъв партньор търси и др.). Пощенски адрес е задължителен за да предпазим клиентите от скамъри. По желание ще може да се добавя и имейл за по-бърза връзка.

Първоначално каталога ще излиза един път месечно, след което ще е според интензитета на получените обяви. Ако желаете да публикувате своята информация, напишете необходимата информация, (име, възраст, дата на раждане, семейно положение, деца, образование, работа, езици, кратко лично описание (хоби, какъв партньор търси и др.) + паспортна снимка) и я изпратете на имейл admin@velida.net Вашата обява ще бъде приета и включена в новия каталог след извършено плащане от ваша странa ( първият каталог е безплатен ). След публикация при желание от ваша страна можем да ви изпратим копие на вашата обява.

Каталозите ще се продават докато има интерес за тяхното закупуване, независимо колко издания има. Например през януари 2019 ние все още можем да продаваме каталог от ноември, от декември, ако някой има желание да си го закупи.